Skip to main content

Missions

MK Mission 2012

משלחת חברי הכנסת של קרן משפחת רודרמן לשנת 2012 כללה חמישה חברי כנסת המייצגים מפלגות שונות וחלקים שונים של הציבור הישראלי. ח”כ אופיר אקוניס (ליכוד), ח”כ אילן גילאון (מרצ), ח”כ ראלב מג’אדלה (עבודה), ח”כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו) וח”כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו).

המשלחת ארכה שבוע, וכללה תכנים מגוונים על העבר וההווה של הקהילה היהודית בארצות הברית. במהלך המשלחת חברי הכנסת לא רק נחשפו למה שהיה, הם גם (ואולי בעיקר) שמעו על השאלות הקשורות לעתיד הקהילה והיחס שלה לישראל.

בין התכנים שחברי המשלחת נחשפו אליהם כדאי להזכיר פאנל בנושא זרמים ביהדות העכשווית בארצות הברית, ארוחת ערב עם ראשי ארגונים יהודיים משלל תחומים, שיחה עם עיתונאים מובילים על הסיקור של ישראל והקהילה היהודית בתקשורת האמריקאית, מפגשים עם חברי קונגרס ופעילים פוליטיים מהמפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית, סיור היסטורי בעקבות ההגירה היהודית לניו יורק, רב-שיח עם מנהיגים אמריקאיים לא-יהודיים על היחסים בינם לבין ישראל, מפגש עם סטודנטים יהודיים, ועוד.

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!