Skip to main content
Accessibility Options
Ruderman Family Foundation Home Page

פעילות בכנסת

זרמים ביהדות ארצות הברית

בחודש נובמבר 2013, התקיימה התכנסות של השדולה ליחסי ישראל-ארצות הברית בכנסת ה-19. השדולה נוסדה בשנת 2012 על ידי חברת הכנסת לשעבר רונית תירוש כנסת, בוגרת משלחת הח”כים הראשונה של הקרן. בשנת 2013 הושקה השדולה מחדש על ידי חבר הכנסת נחמן שי, ושותפים בה חברי כנסת מכל גווני הקשת הפוליטית. הדיון עסק בחשיבות הרבה של מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, בהקשר של השיח והשותפות בין הזרמים ביהדות ארצות הברית לבין מדינת ישראל. בדיון השתתפו חברי כנסת וראשי ארגונים. בין הדוברים: ג’יי רודרמן, נשיא הקרן, הרב דוד סתיו יו” ארגון רבני צוהר והרב ריק ג’ייקובס נשיא התנועה הרפורמית בארצות הברית שמייצגת כשליש מיהודי ארצות הברית.

 

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!