Skip to main content
Accessibility Options
Ruderman Family Foundation Home Page

ספרים ומחקרים

הקול היהודי בבחירות לנשיאות 2020

נייר המחקר: “הקול היהודי בבחירות לנשיאות 2020 – מועצם אך לא רב עוצמה”

מסע הבחירות לנשיאות 2020 כבר נראה כנקודת מפנה נוספת בין יהודים־שראלים תומכי טראמפ ליהודים־אמריקאים מתנגדי טראמפ. השיח סביב פיצול זה מדגיש את התפיסה המתחזקת לפיה רוב יהודי ארצות הברית הולכים ומתרחקים מישראל, בעוד שלמעשה הם תומכים בישראל. זה מחזק את הרושם הנפוץ בקרב חלק מהיהודים והלא יהודים לכך שיהודים אמריקאים הם בוחרים של סוגיה אחת, שיצביעו תמיד למועמד הפרו־ישראלי ביותר, בעוד שבקלפיות רוב היהודים האמריקאים מצביעים בעד הזכות לבצע הפלות וזכויות אדם, יותר מאשר בעד ישראל. נייר המחקר שופך אור על ההשפעה המתמשכת ורחבת הממדים שיש ליהודים בתהליך הפוליטי האמריקאי – יותר מועצמים מאשר רבי־עוצמה – כמו גם על ההשפעה המתמשכת ורחבת הממדים שיש לפוליטיקה האמריקאית על זהותם של יהודים אמריקאים רבים ששורשי הפוליטיקה הליברלית שלהם נטועים במורשתם היהודית.

  • חלק 1: “כיצד מנהלים היהודים את הפוליטיקה במהלך מסע הבחירות לנשיאות?” בוחן את דפוסי ההצבעה והנתינה של היהודים, תוך בחינת הפוליטיקה היהודית אמריקאית כביטוי לזהות, יותר מאשר כאמצעי בעל השפעה רבה.
  • חלק 2: חוקר את ההיסטוריה של ליברליות יהודית באמריקה ומסביר למה הצבעה לדמוקרטים נחשבת כחלק מהותי מהמורשת היהודית עבורם.
  • חלק 3: “פחדים וזעם בקרב יהודים בשנת 2016 ובשנת 2020”. חלק זה בוחן את האנטישמיות המכוערת שהרימה ראש במסע הבחירות של 2016, הדיון המתמשך על המדיניות של ברק אובמה ודונלד טראמפ כלפי אמריקה, היהודים וישראל, וכמה מהנושאים המרכזיים המתפתחים סביב מסע הבחירות המתפתח של 2020.

הנייר נכתב על-ידי הקרן בשיתוף עם פרופ’ גיל טרוי, מומחה להיסטוריה של צפון אמריקה מאוניברסיטת מק’גיל שבקנדה, והוא עוסק בעוצמתה ובמעורבותה של הקהילה היהודית במערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית. המחקר פורס את דפוסי ההצבעה של הקהילה היהודית ומנתח כיצד משפיעות הבחירות על הזהות הקולקטיבית של היהודים בארצות הברית

הקול היהודי 2020 (עברית) -להורדת המחקר המלא

 

 

 

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!