Skip to main content
Accessibility Options
Ruderman Family Foundation Home Page

הצוות

שירה רודרמן

שירה רודרמן היא פילנתרופית מקצועית ופעילה חברתית שמכהנת כמנכ”לית של קרן משפחת רודרמן, קרן משפחתית פרטית המשקיע בשלושה תחומים עיקריים: סינגור וקידום השילוב של אנשים עם מוגבלויות ברחבי החברה, חיזוק הקשר בין ישראל והקהילה היהודית בארצות הברית, ועיצוב ובניית מודלים של פילנתרופיה אסטרטגית ברחבי העולם. ב-14 השנים האחרונות שירה יזמה והובילה את התכניות וההשקעות של הקרן, כולל בין היתר: משלחות וסמינרים לחברי כנסת, שדולה לקידום יחסי ישראל-ארצות הברית, וההקמה של התכנית האקדמית היחידה בארץ ללימודי יהדות ארצות הברית, באוניברסיטת חיפה.

לשירה ניסיון ניהולי רב במגוון ארגונים יהודים, כולל כיושבת ראש עמותת קשר (לקידום משפחות עם צרכים מיוחדים), וכחברת דירקטריון וועד מנהל במספר עמותות ארגונים מקומיים ובינלאומים, כגון הליגה נגד השמצה והענף הישראלי של ארגון הג’וינט העולמי. לאחרונה, שירה מונתה ליושבת ראש קרן פולברייט, המקדמת היכרות והבנה בין אזרחי ישראל וארצות הברית באמצעות חילופי סטודנטים ואנשי סגל בזירה האקדמית.

מתוך מחוייבותה להגדלת מעגל הנתינה הפילנתרופי בקהילות בארצות הברית ובישראל, שירה מכהנת כחברת ועד מנהל של רשת הפילנתרופים היהודים, חברה בארגון ‘יכולים נותנים’ לקידום פילנתרופיה ישראלית, וכמנטורית עבור פילנטרופים בדור השני. מתוך מקומה האישי בצומת שבין ישראל ואמריקה, שירה מציעה קול ייחודי של הבנה ומקצועיות למנהיגות היהודית בישראל ובארצות הברית.

שירה היא בעלת תואר ראשון (בוגר) בחינוך ותואר שני (מוסמך) במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בזמן שירותה הצבאי בצה”ל, היא פיקדה על קורסים בחיל המודיעין. שירה נולדה וגדלה בישראל, וכיום היא מתגוררת  בבוסטון עם בעלה ג’יי, וארבעת ילדיהם.

טורים ומאמרים:

לדרוש ממועמדים לכנסת לדבר על יהדות התפוצות (YNET)

Israeli Elections are an Educational Opportunity (Jewish Business News)

מוחות בורחים? זו לא בריחה – זה פוטנציאל להשבחה (דה מרקר)

תאהבו אותם (או לא): יהודי ארה”ב הם המשפחה שלנו (YNET)

הקשר עם יהודי ארה”ב חיוני לביטחון ישראל (YNET)

 

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!