Skip to main content
Accessibility Options
Ruderman Family Foundation Home Page

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה

אוניברסיטת חיפה

השותפות בין קרן משפחת רודרמן לאוניברסיטת חיפה החלה בשנת 2012, עם השקת תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, התכנית האקדמית הראשונה והיחידה בארץ ללימודים מעמיקים אודות הקהילה היהודית בארצות הברית. התואר ניתן במסגרת החוג ללימודי ישראל. התכנית עוסקת במגוון נושאים הקשורים ליהדות ארצות הברית, לחברה האמריקנית ולקשר החשוב וארוך השנים עם מדינת ישראל והחברה הישראלית בעבר ובהווה. התכנית כוללת סיור לימודי בארצות הברית ומפגש בלתי אמצעי עם יהדות אמריקה – סטודנטים יהודים אמריקנים, אישי ציבור ואקדמיה, ביקור במוזיאונים והרצאות אורח. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המבקשים להעמיק את ידיעותיהם ומעוניינים לקחת חלק בחוויה אקדמית ואינטלקטואלית יוצאת דופן. בקרו באתר התכנית.

 

המכון למחקרי ביטחון לאומי

INSS Logo

בשנת 2017 יזמה הקרן כתיבת מחקר ראשון מסוגו, יחד עם המכון למחקרי ביטחון לאומי, תחת הכותרת “יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל”. המחקר המקיף בוחן את מערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין הקהילה היהודית בארצות הברית דרך מגוון זוויות של ביטחון לאומי במובנו הרחב: החל מסיוע צבאי ומדיני, דרך תרומות פילנתרופיות ישירות בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה וכלה בשותפות בבניין החברה האזרחית ומוסדות התרבות בישראל. במהלך שנתיים צוות חוקרים רב-תחומי ומנוסה בחנו את שלל ההיבטים של מערכת היחסים על מנת לספק מסד של ידע ושפה משותפת לשיח בתחום, תוך התמקדות במשולש היחסים של ישראל, ארצות הברית, והקהילה היהודית בארצות הברית.

 

תולדות ישראל

Toldot Yisrael Logo

מדינת ישראל הוקמה כפרויקט של העם היהודי. עוד לפני שדוד בן-גוריון הכריז על עצמאותה של ישראל, יהודי ארצות הברית נרתמו למאמץ הלאומי לבניין הארץ בשלל תחומים: גיוסי כספים, קניית נשק וציוד צבאי, פיתוח תשתיות אזרחיות, ועוד. לקראת יום העצמאות ה-71 של ישראל, קרן משפחת רודרמן חברה לעמותת תולדות ישראל בכדי להביא לידיעת הציבור חלק מזערי מהסיפורים מעוררי ההשראה של יהודים אמריקאים שפעלו לטובת ישראל בשנותיה הראשונות.

 

נאמני תורה ועבודה

Neemanei Torah vAvoda Logo

במהלך שנת 2017 קרן משפחת רודרמן יזמה, יחד עם תנועת נאמני תורה ועבודה, כתיבה של שני ניירות עמדה אודות הקהילה היהודית בארצות הברית ויחסיה עם ישראל. מחקר אחד הוקדש לעוגנים, סטיגמות ונתונים הקשורים ליהודי ארצות הברית, והמחקרהשני שאל מה חלקם של יהודי ארצות הברית בפרויקט הציוני? ודן במערכת היחסים של הקהילה עם מדינת ישראל, החל מהימים שלפני הכרזת העצמאות, דרך שנותיה הראשונות של ישראל ומאבקי ההישרדות שלה, ועד לימינו אנו והאתגרים החדשים שנוצרו בעקבות השינויים שעברו על המדינה, כמו גם השינויים שחוו יהודי ארצות הברית.

 

הסוכנות היהודית

JAFI Logo

קרן משפחת רודרמן והסוכנות היהודית לארץ ישראל חברו יחד בשנת 2016 כדי להקים את תכנית 248 – רשת עולמית של בוני קהילה. משתתפי התכנית עוסקים ביוזמות ובתהליכים שעניינם בינוי קהילה ברמה המקומית, ובשכפול והפצה של רעיונות וצלחים לקהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם. הרשת מכוונת לאנשי מעשה ישראלים ויהודים מהארץ, מארצות הברית ומקהילות יהודיות נוספות ברחבי העולם, שיש להם עניין בבינוי קהילה, בסוגיות הנמצאות על סדר יומו של העם היהודי, וברתימת כוחו של הקולקטיב היהודי למשימה של תיקון עולם.

 

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

Gesher Logo

 כוחה של המדיה לעצב זהות ולהוביל לשינוי ותיקון חברתי, מהווה את הבסיס והמניע לקיומה ופעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי. לכן, קרן משפחת רודרמן חברה לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, אחד הגופים המובילים בתחום היצירה הקולנועית-חברתית, לצורך יצירת סדרה תיעודית, ייחודית וראשונה מסוגה. הסדרה, אשר נמצאת בשלבי הפקה ותוקרן בשנת 2020, מציגה מסע רגשי, דרמטי ומטלטל על היחסים המורכבים בין יהדות ארה”ב וישראל. היא בנויה כך שבנוסף להקרנות בטלוויזיה ובקולנוע, היא תוכל לשרת גם אנשי חינוך בישראל ובארצות הברית, ולחשוף את כלל הישראלים לסוגיה חשובה זו.

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!