Skip to main content

Events

2013 JFNA GA

נובמבר 2013, ירושלים
ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה אירח בחודש נובמבר של 2013 את הכנס השנתי שלו, וכמדי חמש שנים הכנס התקיים בישראל. במהלך הכנס, קרן משפחת רודרמן קיימה קבלת פנים לאח”מים ישראלים במטרה לחשוף ולחבר אותם לנעשה בקהילות היהודיות השונות ברחבי אמריקה.

כחלק מקבלת הפנים, ראשי הקרן אירחו את נשיא המדינה, מר שמעון פרס, ואת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. השניים שיתפו את הנוכחים בחוויות האישיות שלהם מביקורים בקהילות היהודיות בארצות הברית, והדגישו את החשיבות שהם רואים בשימור וחיזוק הקשר שבין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות בכלל, ובארצות הברית בפרט. בין האורחים בקבלת הפנים היו ראש הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, הרמטכ”ל לשעבר גבי אשכנזי, השגריר דורי גולד, אגדת הכדורסל טל ברודי, חברי כנסת, עיתונאים ועוד.

בנוסף לקבלת הפנים בחסות הקרן, ראשי הקרן השתתפו בדיונים השונים לאורך הכנס, תוך שהם מספרים לאלפי האנשים שהגיעו לבנייני האומה על תפישתם את מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ועל העבודה שלהם לחשיפה של מקבלי ההחלטות בישראל לחיים היהודיים בארצות הברית.

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!