Skip to main content

Link20

Link20

לינק20 הינה תנועה חברתית גלובלית, שבמרכזה רשת של צעירים – עם וללא מוגבלות, הפועלת לקידום שוויון זכויות של צעירים ואנשים עם מוגבלות. בבסיס התנועה שלוש אסטרטגיות פעולה: הגברת מודעות הציבור לזכותם של צעירים ואנשים עם מוגבלות להשתתפות מלאה בחברה, חיזוק האקטיביזם, המנהיגות וכוח ההשפעה של צעירים עם מוגבלות, ויצירת פלטפורמות רשתיות לקידום מטרות חברתיות משותפות.
לינק20 מהווה פלטפורמה לאקטיביזם חברתי ולהשפעה במדיה הדיגיטלית. ככזאת, חברי התנועה לוקחים חלק ביצירת קמפיינים להגברת מודעות, משתתפים באירועי מנהיגות ונטוורקינג לצעירים, משתתפים בתכניות מנהיגות שונות, ומבצעים מגוון פעולות חברתיות.
תנועת לינק20 הינה פרי יוזמתה של קרן משפחת רודרמן.

תכניות המנהיגות שלנו:

תכנית המנהיגות הארצית לינק20 הינה תכנית מנהיגות חלוצה וייחודית לטיפוח וחיזוק ההובלה וההנהגה של צעירים – עם וללא מוגבלות – בעידן דיגיטלי. מטרת התכנית היא לטפח ולחזק את הנוכחות של צעירים אלה במוקדי השפעה ובהובלת מהלכים חברתיים באופן שיביא ליצירת שינוי משמעותי אשר ייטיב עם אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בפרט ועם החברה בכלל. אנו שואפים לכך שבוגרי התכנית יהפכו להיות עתודת המנהיגות ברשת הבוגרים של תנועת לינק 20 ובחברה כולה.

לוקאלינק

תכנית המנהיגות המקומית לוקאלינק20 במטרה לטפח דור חדש של אקטיביסטים חברתיים ומנהיגים צעירים עם וללא מוגבלות, שיפעלו ברמה המקומית וייזמו פרויקטים מקומיים לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בקהילה ובחברה, וכן יקדמו ויובילו שינוי עמדות חיובי כלפי אנשים עם מוגבלות.

שיבולינק

תכנית שיבולינק מציעה הזדמנות ייחודית לצעירים – עם וללא מוגבלות, שהינם חניכים במכינות קדם-צבאיות ואשר מעוניינים להתנסות במנהיגות ובהובלת תהליכי שינוי חברתי במהלך שנת המכינה. התכנית מחזקת את יכולות ההנהגה של צעירים אלה, תוך הקניית כלים בלעדיים וניסיון בהובלה ובהיכרות עם תהליכי יזמות חברתית בעידן דיגיטלי.

 

 

לינק 120

תכנית לינק120 התמחות בכנסת הינה תכנית התמחות ייחודית המיועדת לסטודנטים עם מוגבלות בכנסת ישראל. התכנית מספקת לצעירים אלה הזדמנות להכיר לעומק את עבודת הכנסת, ולהשתלב במוקדי קבלת ההחלטות בישראל, תוך חיזוק יכולת המנהיגות

 

 

מוזמנים לצפות בסרטון המסכם את שנת 2018

 

LEAD20@MIT

התכנית הגלובאלית של לינק20 בשיתוף אוניברסיטת אם. איי. טי שבבוסטון, ארצות הברית, מיועדת למשפיעים חברתיים בתחומים הבאים: מנהיגות בעידן דיגיטלי, שינוי מודעות, שילוב אנשים עם מוגבלות וסינגור. התכנית מספקת לאנשי מקצוע עסקיים-חברתיים מכל רחבי העולם קורסי העשרה במנהיגות דיגיטלית, רישות ויזמות חברתית במטרה לקדם את פיתוח הקריירה של המשתתפים, ולהביא את הארגונים שלהם לצמיחה עתידית. התכנית תועבר על ידי הסגל הבכיר באוניברסיטה, ובסיומה יקבלו המשתתפים תעודת סיום מטעם אם. איי. טי.

בוגרי תכניות המנהיגות הינם עתודת המנהיגות ברשת הבוגרים של תנועת לינק20 בחברה כולה, הם מובילים את התנועה ולוקחים חלק בקבלת החלטות והוצאה לפועל של מטרות התנועה. רשת הבוגרים פועלת למימוש חזון התנועה ולקידום מטרות משותפות באמצעות שילוב כוחות והובלת מהלכים משותפים וחיזוק ההשפעה של בוגרי הרשת בתפקידי מפתח בתנועה ומחוצה לה.

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!