Skip to main content

Our Story

Our Story

המורשת הענפה וארוכת השנים של קרן משפחת רודרמן החלה ברצון להעניק.

משפחת רודרמן, כמו משפחות אחרות שעוסקות בפילנתרופיה בארה”ב, נהגה לחתום על צ’קים נדיבים מהדלפק שבמטבח הביתי. מהר מאוד, הפכו המחוות הפילנתרופיות להשקעות אסטרטגיות. מייסד הקרן, מורטון א.רודרמן, נהג לסייע ולהעניק לקהילה היהודית בבוסטון בכל מיני דרכים שנים ארוכות. בתחילת שנות האלפיים, תכנן מורט להעניק תרומה גדולה במיוחד לאחד מבתי הספר היהודיים במסצ’וסטס, אך מרגע שלמד שבית הספר איננו מקבל לכיתותיו תלמידים עם מוגבלויות, חש מורט, ביחד עם משפחתו, כי מדיניות זו נוגדת את ערכיהם היהודיים.

היה זה אירוע מכונן. משפחת רודרמן החליטה אז להקדיש מאמצים ומשאבים רבים למען תיקון אי הצדק שאליו נחשפו. הם התחייבו להתמסר למען שילוב מלא של ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות, כחלק אינטגרלי ממאבק למען צדק חברתי.

בנו הבכור של מורט, עו”ד ג’יי רודרמן, מוביל כיום את הקרן המשפחתית. נסיונו העשיר של ג’יי רודרמן בזכויות האזרח וצדק חברתי, עיצבו את הגישה של קרן משפחת רודרמן אשר רואה באנשים עם מוגבלויות, קהילה שאיננה זוכה לתנאים הכלכליים, הפוליטיים והסוציאליים להם היא ראויה, בדיוק כמו כל קהילה אחרת. זכויות לאזרחים עם מוגבלויות הן זכויות בסיסיות כמו לכל אזרח.

מאז ועד היום, פועלת קרן משפחת רודרמן למען מטרה זו בכל תחומי החברה והחיים.

Stay Included

To stay up to date on our most recent advocacy efforts, events and exciting developments, subscribe to our newsletter and blog!